| znalecká činnosť

Kvalitné a objektívne znalecké posudky, vypracované špičkovými znalcami, ktoré vám významnou mierou prispejú k ochrane vašich záujmov.

| všeobecná hodnota

Stanovujeme všeobecné hodnoty predmetov, výrobkov, škôd, a analyzujeme správnosti účtovania.

| vzdelávanie

Vzdelávame v odboroch energetika, vodárenstvo, stavebníctvo, energetická efektivita, obnoviteľné zdroje energie, a ďalšie odbory z našej znaleckej činnosti.


Znalecká organizácia s dlhoročnými skúsenosťami

Od roku 1998, sa venujeme znaleckej činnosti, v ktorej vypracuvávame znalecké posudky, odborné vyjadrenia, stanovujeme všeobecnú hodnotu majetku alebo zariadení. Pracujeme s najlepšími ľudmi v odbore.

Znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov pod ev. č. 900143


| ZNALECKÁ ČINNOSŤ

Ste účastníkmi súdneho sporu a neviete ako presvedčiť a správne argumentovať? Znalci vám v tom pomôžu. Organizácia vypracuje znalecké posudky, ktoré vám pomôžu pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, pri riešení rôznych poistných udalostí. Posudky vypracujeme pre stanovenie hodnoty bezpodielového spoluvlastníctva pri rozvodových konaniach, exekučných konaniach. Pomôžeme pri predaji podnikov, stanovujeme ich hodnotu, hodnotu akcií. Posudzujeme a stanovujeme príčiny havárií a porúch nielen v doprave, ale aj na stavbách, priemysle, verejnom sektore a podobne. Posudzujeme škody v rôznych oblastiach najmä pri výkone podnikateľskej činnosti, v energetike, doprave, pri krádežiach, ale aj v oblasti BOZP.

Viac informácii →


| Vzdelávanie, inžinierska činnosť a obnoviteľné zdroje energie

V prípade že plánujete využívať obnoviteľné zdroje energie posúdime vhodnosť technického riešenia, návratnosť investície, upozorníme na riziká vyplývajúce z platnej legislatívy, usmerníme pri získaní potrebných dokladov a povolení. Prevádzkovanie zdrojov si vyžaduje plnenie zákonom stanovených povinností, ktorých nie je málo. Budeme ich plnenie strážiť za vás a vyhnete sa tak rôznym sankciám. Ak si neviete rady a nevyznáte sa vo vyúčtovaní nákladov za energie, radi vám s tým pomôžeme a skontrolujeme ho za vás. Pri realizácii investičných zámerov pomôžeme pri realizácii od prípravy projektu až po získanie všetkých povolení na uvedenie do prevádzky.

Viac informácii →


| ENERGETICKÉ ŠTÚDIE A AUDITY

Potrebujete sa poradiť, či váš investičný zámer je realizovateľný, či vaše náklady na energie budú optimálne? Poradíme kde ušetriť náklady na energie. Energetický audit vám napovie kde máte rezervy, kde plytváte energiou, aké je potrebné prijať opatrenia, koľko vás bude stáť realizácia, a za akú dobu sa vám vrátia náklady. Audity sú potrebné nielen pre podnikateľov, ale aj pre občanov, verejné a štátne inštitúcie.

Viac informácii →


TELEFÓN

+421 43 42 22 628


EMAIL

jhs@jhs.sk


ADRESA

Sládkovičova 10,
036 01Martin

kontaktný formulár

Meno *
Meno