Vzdelávaciu činnosť vykonávame hlavne v odboroch a činnostiach súvisiacich s výkonom
znaleckej činnosti. Veľmi dôležitou oblasťou je aj energetika, kde vieme pripraviť záujemcov
na získanie odbornej spôsobilosti, pre získanie vedomostí potrebných na výkon činnosti
energetických audítorov. Formou seminárov a školení prinášame poznatky z rôznych oblastí
vedy a techniky najmä z oblasti energetiky, vodárenstva, energetickej efektívnosti,
stavebníctva a podobne. Podieľame sa na vydávaní publikácií a tvorbe metodických
usmernení pre znaleckú činnosť.

Obnoviteľné zdroje energie sú módnym hitom. Poradíme aký zdroj má pre vás perspektívu,
posúdime vhodnosť jeho použitia, poradíme ako zdroj prevádzkovať Pri výstavbe, uvedení do
prevádzky a prevádzkovaní takýchto zariadení je potrebná rozsiahla administratíva a vyplýva
z toho pre vás veľa povinností. Radi budeme tieto povinnosti plniť za Vás. Pri výstavbe
a realizácii dohliadneme na kvalitu prác, alebo zabezpečíme realizáciu a prevádzkovanie „na
kľúč“.