znalecká činnosť

 • Odborný liečebný ústav respiračných chorôb, Tatranská Kotlina

 • Slovthermae Slovenské liečebné kúpele, š.p., Bratislava

 • Wolkerov odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Tatranská Polianka

 • DMD Mobiltec, a.s., Martin

 • Nemocnica s poliklinikou MUDr. V. Alexandra, Kežmarok

 • Nemocnica s poliklinikou, Sobrance

 • Tatra Development Group, Liptovský Mikuláš


inžinierská činnosť

 • Rekonštrukcia vykurovania Nitranskeho hradu

 • Plynofikácia kotolne, Punch Námestovo

 • Rekonštrukcia kotolne, Kňazský seminár Nitra

 • Výmena kotla, SOU Zlaté Moravce

 • Plynofikácie obce Rosina

 • Rekonštrukcia trafostanice 22/0,4, Lokca

 • Realizácia SCZT, obec Rabča


stanovenie všeobecnej hodnoty majetku

 • SPP-distribúcia, a.s., Bratislava

 • Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina

 • Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

 • Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

 • Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Bratislava

 • Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

 • MESTSKÉ LESY spol., s.r.o., Ružomberok

 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica

 • Odborný liečebný ústav respiračných chorôb, Tatranská Kotlina

 • Slovthermae Slovenské liečebné kúpele, š.p., Bratislava

 • DMD mobiltec, a.s., Martin

 • Wolkerov odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Tatranská Polianka

 • Nemocnica s poliklinikou MUDr. V. Alexandra, Kežmarok

 • Nemocnica s poliklinikou, Sobrance