ZNALECKÁ ČINNOSŤ

JHS s.r.o.,  je znalecká organizácia, ktorá vám vypracuje rýchle, kvalitné znalecké posudky a odborné vyjadrenia.

VŠEOBECNÁ HODNOTA

Ponúkame vám stanovenie hodnoty predmetov, výrobkov, škôd, analýzy a správnosti účtovania.

ODBORY & ODVETVIA

Pracujeme v oboroch a odvetviach BOZP, bytové zariadenia, cestná doprava, drahé kovy a kamene, klenoty, ekonómia a manažment, elektrotechnika, energetika, kožiarske a kožušnícke výrobky, potravinárstvo, stavebníctvo a iné.


Sme znalecká organizácia s dlhoročnými skúsenosťami

 

Od roku 1998, sa venujeme znaleckej činnosti, v ktorej vypracuvávame znalecké posudky, odborné vyjadrenia, stanovujeme všeobecnú hodnotu majetku alebo zariadení. Pracujeme s najlepšími ľudmi v odbore.

Znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov pod ev. č. 900143

 

Poskytujeme vám


ZNALECKÁ ČINNOSŤ (50)

Poskytujeme vám kvalitné znalecké posudky, odborné vyjadrenia, stanovenia všeobecných hodnôt majetku, zariadení a škôd, analýzy a správnosti účtovania. Pracujeme v oboroch a odvetviach BOZP, bytové zariadenia, cestná doprava, drahé kovy a kamene, klenoty, ekonómia a manažment, elektrotechnika, energetika, kožiarske a kožušnícke výrobky, potravinárstvo, stavebníctvo a iné.
Viac informácii →


VZDELÁVACIA ČINNOSŤ (50)

Pracovníci znaleckej organizácie sú vysoko kvalifikovaní s bohatými skúsenosťami, ktoré odovzdávame záujemcom v rámci odborných seminárov a školení v rámci prípravy, alebo skvalitňovania činnosti znalcov. Podieľame sa na vydávaní publikácií a tvorbe metodických usmernení pre znaleckú činnosť.
Viac informácii →


INŽINIERSKO DODÁVATEĽSKÁ (50)

Jednou z podstatných aktivít je výkon inžiniersko – dodávateľskej činnosti, v rámci ktorej komplexne – systémom ponúkame prípravu a realizáciu dodávok technologických celkov ako sú kotolne, odovzdávacie stanice tepla, systémy vykurovania, rozvody vody, zemného plynu, elektrickej energie, technológie úpravy vody a podobne.
Viac informácii →


ENERGETICKé AUDITY (50)

Energetické audity sú kvalifikovanou a odbornou analýzou hospodárenia s nákladmi na všetky druhy energií vrátane návrhov na realizáciu opatrení s cieľom dosiahnutia energetickej efektívnosti ako základného podkladu pre získanie energetického certifikátu budov v súlade so zákonom č. 555/2006Z. z., vyhl. 625/2006 Z. z. a samozrejme i dosiahnutia efektívneho vynakladania prostriedkov na energie používané pre vykurovanie, vetranie, klimatizáciu, osvetlenie, technologické procesy a podobne.
Viac informácii →


Napíšte nám

 
Meno *
Meno
 

Alebo nás kontaktujte

Telefón

+421 43 42 22 628

email

jhs@jhs.sk