1.

ZNALECKÁ ČINNOSŤ

JHS s.r.o.,  je znalecká organizácia, ktorá vám vypracuje rýchle, kvalitné znalecké posudky a odborné vyjadrenia.

2.

VŠEOBECNÁ HODNOTA

Ponúkame vám stanovenie hodnoty predmetov, výrobkov, škôd, analýzy a správnosti účtovania.

3.

ODBORY & ODVETVIA

Pracujeme v oboroch a odvetviach BOZP, bytové zariadenia, cestná doprava, drahé kovy a kamene, klenoty, ekonómia a manažment, elektrotechnika, energetika, kožiarske a kožušnícke výrobky, potravinárstvo, stavebníctvo a iné.


Sme znalecká organizácia s dlhoročnými skúsenosťami

Od roku 1998, sa venujeme znaleckej činnosti, v ktorej vypracuvávame znalecké posudky, odborné vyjadrenia, stanovujeme všeobecnú hodnotu majetku alebo zariadení. Pracujeme s najlepšími ľudmi v odbore.

Znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov pod ev. č. 900143


Poskytujeme vám


ENERGETICKÉ ŠTúDIE A AUDITY

Náklady na energie nie sú zanedbateľné. Kvalifikovane posúdime energetickú náročnosť vašich aktivít, posúdime investičné zámery a projekty navrhneme optimalizačné opatrenia, vypracujeme energetické audity, poradíme pri vyúčtovaní nákladov za energie. OZE, KVET
Viac informácii →


ZNALECKÁ ČINNOSŤ

Znalecké posudky pomáhajú pri vašich rozhodovacích procesoch, konaniach na súdoch a rokovaniach s verejnými inštitúciami. Kvalitné a objektívne posudky vypracované špičkovými znalcami organizácie významne mierou prispejú k ochrane vašich záujmov.
Viac informácii →


Vzdelávanie, inžinierska činnosť a obnoviteľné zdroje energie

Vzdelávanie v oblasti energetiky, výkonu znaleckej činnosti a rôznych technický vied vám pomôžu pri realizácii Vašich zámerov. Pomôžeme pri posudzovaní ekonomickej návratnosti, rokovaniach so štátnymi a verejnými inštitúciami a zabezpečení financovania Vašich zámerov i v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov.
Viac informácii →


Kontaktujte nás


telefón

+421 43 42 22 628


email

jhs@jhs.sk


adresa

Sládkovičova 10, 036 01  Martin